Certifikace ČSN ISO 9001 Politika společnosti

Obchodní firma Cheops spol. s r.o. je významnou regionální organizací zabývající se obchodem a dodávkami strojních zařízení především pro potravinářskou výrobu. Dobré jméno organizace je podloženo dlouholetou prací na budování obchodní firmy, založené na poctivém a seriózním jednání se zákazníky.

Vedení obchodní firmy se zavazuje neustále zlepšovat efektivnosti integrovaného systému řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanizmů.

 

Oblast řízení kvality:

·        plnění požadavků a přání našich zákazníků, zákonů a předpisů, je základním cílem obchodní firmy; spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě

·        služby zákazníkům jsou poskytovány v nejvyšší kvalitě; zákazníci se setkávají s všestrannou ochotou a pomocí pracovníků obchodní firmy

·        základními pravidly vystupování pracovníků obchodní firmy je pozitivní přístup, slušné chování a vystupování i mimo pracoviště, vysoká profesionalita a odborná úroveň, spolehlivost a serióznost

·        naše organizace je ryze česká Obchodní firma se sídlem v regionu, ve kterém podniká; snaží se nabídnout především kvalitní služby, podporuje regionální sportovní, kulturní a společenské aktivity

·        své konání směřujeme k posílení tradice a dobrého jména obchodní firmy spolu s maximální snahou rozšiřovat kvalitu i kvantitu nabízených služeb a tím zajistit dlouhodobou perspektivu organizace a tím i jistoty našich zákazníků

·        obchodní firma vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky; pracovníci si vzájemně pomáhají a posilují tím týmový způsob plnění svěřených úkolů; zaměstnání v obchodní firmě je pro pracovníky prestižní záležitostí

·        snažíme se o neustálé zlepšování systému managementu kvality dle ISO 9001.

                 

 

 

V Chotěboři 14.12.2016

 

  Ing. Lubomír Kopecký ,v.r.

     ředitel společnosti