Firma dostává příspěvek na společensky účelné pracovní místo spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu prostřednicvím programu Operační program lidské zdroje a zaměstnanost.

Povinná publicita web_Kopecky-Cheops.pdf (76,7 kB)

Tento veletrh  je spolufinancován Evropskou unií pod číslem  CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007889.