Úspěšná instalace strojů v pivovaře v Kapském Měste v Jihoafriceké republice

15.02.2013 13:40

Právě se nám podařilo úspěšně předat naše strojní zařízení v pivovaře v Kapském Měste v Jihoafrické republice. Na přiložené fotografii můžete vidět nádherné archetiktonické řešení provozu lahvárny tohoto protopivovaru, jehož vlastník je švédské národnosti

.