Balení do krabic

Naše firma vyvinula a vyrobila linky na balení do krabic. Linka se skládá z erektoru, vkladače a zalepovačky krabic, případně paletizaci krabic.

Všechny stroje jsou naší výroby.

Jednu linku je možné vidět v Norsku, další pak ve Velké Británii.